Om Miljögruppen

Miljögruppen Årsta Havsbad
Våra ambitioner är att på olika sätt belysa sådana områden som vi bedömer kan ha stor betydelse för Årsta Havsbad. Dels via öppna möten i Föreningsgården men också via en mer aktiv insats på vår blogg – se nedan. Några exempel framgår nedan:
• Miljöaspekter av den kommande VA-anläggningen i form av ett LTA-baserat system
• Hur vi successivt kan förbättra ett lokalt omhändertagande av områdets dagvatten
• Uppföljning av kommunens handlingsplan för att uppfylla kraven i Vattendirektivet på en hållbar hantering av våra färskvattenresurser, med bäring på närområdet
• Kontinuerlig kontakt med kommunen i frågor om trafiksäkerhet, främst i form av gång- och cykelvägar till och inom Årsta Havsbad
• Exempel på anpassade lösningar för förnyelsebar energiproduktion, t ex genom solceller och eventuellt små vindkraftverk
• Vad händer med den fortsatta hanteringen av schaktmassor m m i den närliggande anläggningen i vårt västra närområde, vilka risker kan finnas för en negativ miljöpåverkan på Årsta Havsbad?
• Klimatförändringen och dess konsekvenser – hur kan vi lokalt bidra till en omställning av vårt sätt att leva som bidrar till en mer hållbar utveckling?
• Exempel på hur vi kan främja biologisk mångfald/artrikedom i Årsta Havsbad
Vi emotser gärna fler förslag på olika områden och miljöaspekter att ta upp för vårt gemensamma bästa i Årsta havsbad. Vi hälsar alla miljöengagerade välkomna till våra aktiviteter och att bli medlemmar – gratis medlemskap. Vi nås bäst via den nya bloggen som återfinns under
namnet http://www.miljogrupp.wordpress.com
Välkommen att kontakta oss: arstamiljogrupp@gmail.com

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s